Шаблоны Joomla 3.5


СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ СТУДІЇ

Науково-аналітичний журнал

Реєстраційні дані


Науково-аналітичний журнал

Категорiя Б

Засновник:

Львівський державний університет внутрішніх справ

Науки:

юридичні (наказ МОН від 18.12.2018) 
економічні (наказ МОН від 15.10.2019) 
психологічні (наказ МОН від 28.12.2019) 

Спеціальності:

081 - Право
262 - Правоохоронна діяльність
051 - Економіка
071 - Облік і оподаткування
072 - Фінанси, банківська справа та страхування
053 - Психологія

Свідоцтво про державну реєстрацію: 
КВ № 23590-13430Р від 16.10.2018

Вид видання: журнал 

Періодичність: 4 рази на рік

Сфера розповсюдження: загальнодержавна, зарубіжна

ISSN: 2617-4162(print)

Мова повного тексту: Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

ISSN: 2617-4170(online)

Мова повного тексту: Українська, Англійська, Російська (змішаними мовами)

Рецензування: внутрішнє і зовнішнє

ISSN: 2617-4162 (Print)

ISSN: 2617-4170 (Online)

DOI: 10.32518/2617-4162

До 20 липня 2021 року здійснюється набір статей до № 3(13), 2021

(дата виходу номера − вересень 2021 року)

Шановні колеги-науковці!

Науково-аналітичний журнал «Соціально-правові студії» заснований Львівським державним університетом внутрішніх справ – багатопрофільним освітнім закладом і науковим осередком. Цей журнал зорієнтований на задоволення потреб у творчій самореалізації знаних учених, досвідчених практиків і науковців-початківців, презентацію та популяризацію результатів їхніх наукових досліджень. Тут публікуються статті українською, англійською та російською мовами, адже журнал розрахований не тільки на загальнодержавне, а й зарубіжне розповсюдження.

Концепція цього наукового видання зумовлена насамперед прагненням звести на одному дискусійному майданчику дослідників із різних галузей знань, які займаються вивченням суміжних предметів, що цікаві майже для всіх. Такими предметами дослідження, з огляду на історію людства і науки, були людина, її оточення та правила співіснування. Поєднання цих феноменів окреслило проблематику наукового видання – юриспруденція, правоохоронна діяльність, економіка, психологія та суміжні наукові напрями.

Наша мета – забезпечити універсальну наукову платформу для конструктивного діалогу із різних сфер досліджень, підтримавши цим новий світовий науковий тренд і забезпечивши комплексний міждисциплінарний підхід у проектуванні моделей людських відносин (індивідуальних, у соціальних групах чи суспільстві загалом), вводячи їх у певний контекст (скажімо, фінансової безпеки, політичної кризи, психологічного дискомфорту, правових колізій чи всезагальної глобалізації).

Обіцяємо додержувати усталених наукових і видавничих традицій та залишатися надійним партнером для наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів освітніх та наукових ступенів, інших зацікавлених у вивченні соціально-правової проблематики осіб, а також завжди бути стабільними у дотриманні правил наукової етики й умов академічної доброчесності.

Ми відкриті для популяризації компаративістських досліджень, тому запрошуємо до співпраці також наукових колег з-за кордону, щоб інформувати читачів про результати науково-аналітичних та експериментальних досліджень у сфері правознавства, соціальних і поведінкових наук не тільки України, а й інших держав.

Крокуємо в ногу з часом і запрошуємо йти разом із нами!